کلاس های آموزشی

ورکشاپ پخت کاپ کیک با دکور فوندانت

پخت کاپ کیک شکلاتی و توضیح اصول فیلینگ گذاری 12/7/1398

جهت توضیحات بیشتر و ثبت نام در کلاس کلیک کنید

ثبت نام کنید!